Inschrijving cursussen

Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website. Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Start cursussen

Bij iedere cursus wordt de startdatum vermeld. Cursussen starten alleen bij voldoende deelname. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt er contact met je opgenomen.

Betaling

De cursusgelden kunnen uitsluitend worden voldaan bij vooruitbetaling. Hiervan ontvang je uiteraard een factuur.

Annulering

Na de mededeling dat de cursus door zal gaan, bent je het cursusgeld verschuldigd. Verzoeken om restitutie om andere redenen dan een langdurige ziekte of zwangerschap, worden in geen enkel geval gehonoreerd. Zie ook ‘ziekte en verhindering’.

Ziekte en verhindering

Wil je Aryan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als je door omstandigheden een les niet kunt volgen. Er geldt geen recht op restitutie van cursusgelden, mits je wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag vervolgen.
Als de les niet door kan gaan omdat de docent ziek is, krijgt je daarvan telefonisch bericht. De les wordt op een ander tijdstip ingehaald of door een vervanger gegeven. Het tijdstip wordt in dat geval bepaald door Aryan Jansen fotogenie.


Voorbehoud

Aryan Jansen fotogenie behoudt zich het recht voor af te wijken van hetgeen in haar publicaties vermeld staat. Wel is zij verplicht deze wijziging op verzoek te motiveren.